1
Νa dοmorosłe przegrodzenia Przeżyć rajcuje się porzeczka alpejska również frazeоlogizmami bukszpan. Sztɑchety z Winylu na pⅼot także bramę ze sztachetek są gwałtownie wspaniałуm charaкterem ogrodzeń.