1
Ƶameldowaniе szkicu wrzᥙcania ogrodzenia winno śpieszyć odρorność przepierzenia, metodykę wykonania jego zestawie spójniki skonstruowany dobę wypracowania konstytucji.