1
Chúng tôi xin gới thiệu chúng tôi chuyên xây nhà mẫu Biệt thự phong cách ngôi nhà hai tầng , sơn bên ngoài với màu sắc kem.
Thiết kế là ngôi nhà của L sau khi hai mái mái hiên có …......