1
Ở bất kỳ đô thị nào trên tổ quốc việt, chúng ta có thể bắt gặp những chiếc khẩu trang.
Khẩu trang là vật dụng cực kỳ thân mật và không còn xa lạ sở hữu đa số ai. Hàng ngày họ dùng nó như một thói quen giỏi cho sức đề kháng.

Comments

Who Upvoted this Story