1
Ở bất kỳ tỉnh thành nào bên trên tổ quốc việt, bạn có thể phát hiện những chiếc khẩu trang.
Khẩu trang là đồ vật vô cùng thân mật và thân quen sở hữu đa số ai.