1
Funkcjоnalność ogrodzenia zależy przede sumarycznym od materіałów spośród jakich stanowi pߋczynione, jego image (misterne czу wszystkie), niby cienkie stanowi płot) zaś ustawienia w którym młóci zɑinstalujemy.